OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu údajov a súkromia berieme veľmi vážne a dodržiavame platné národné a európske ustanovenia o ochrane údajov. Nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o tom, ako zbierame, spracovávame a používame, vrátane toho (a to predovšetkým) aké informácie a osobné údaje uchovávame a čo s nimi robíme.

Na niektoré z ponúk a služieb, ktoré zverejňujeme na https://sk.remington-europe.com/

1. Správca

Osoba zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov na týchto webových stránkach je, v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajoch (General Data Protection Regulation, “GDPR”) VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom (“Controller”, Art. 4 (7) GDPR).

2. 2. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov

2.1. Osobné údaje. Osobné údaje sú definované ako akákoľvek informácia súvisiaca s identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou (článok 4, odstavec 1 GDPR).

To zahŕňa predovšetkým vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu, dátum narodenia, rovnako tak mnoho ďalších údajov, ktoré poskytnete v rámci online objednávky, registrácie, tvorby zákazníckeho účtu alebo otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len “Osobné údaje”).

Na štatistické údaje, ktorá zbierame z technických dôvodov, keď navštívite naše webové stránky a ktoré sú anonymné a nie je možné ich priamo spojiť s vašou osobou, sa tieto Oznámenia o ochrane osobných údajov nevzťahujú. Tieto štatistické údaje obsahujú informácie o počte vašich návštev našich webových stránok; o čase, ktorý ste na našich webových stránkach strávili; špecifické stránky, ktoré ste navštívili; informácie o vašom webovom prehliadači (prehliadačoch); IP adrese; softwarových a hardwarových charakteristikách. Tieto údaje zbierame a spracovávame anonymne, aby sme získali informácie o používaní našich webových stránok a adekvátne ich optimalizovali.

2.2. Zhromažďovanie, spracovávanie a používanie vašich osobných údajov. Všeobecne je možné naše webové stránky používať aj bez uvedenia Osobných údajov. Pokiaľ naše webové stránky zhromažďujú vaše Osobné údaje, deje sa tak dobrovoľne kedykoľvek je to možné.

Tieto kategórie Osobných údajov zhromažďujeme a spracovávame na nasledujúce účely:

2.2.1. Pre náš obchodný vzťah Budeme zhromažďovať a spracovávať vaše meno, adresu, nákupnú históriu a podobne vyžadované Osobné údaje, aby sme mohli riešiť náš vzájomný obchodný vzťah, napríklad odpovedať na vašu otázku, spracovať vzájomnú dohodu o doručení objednaného tovaru, spracovať platbu alebo na technicko-administratívne účely. Právnym základom pre toto spracovanie je článok 6, odstavec 1, písmeno b GDPR, pretože je to nevyhnutné na splnenie zmluvy. Tieto vaše údaje sme mohli získať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našich webových stránkách alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach.

Tieto Osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti nášho obchodného vzťahu. Pokiaľ medzi nami nepríde k žiadnym transakciám počas 3 rokov, potom vaše Osobné údaje zmažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ nám zákon neukladá, aby sme ich uchovávali dlhšiu dobu.

2.2.2. Vytvorenie profilu pre našu databázu Keď nás po prvýkrat kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach alebo keď sa zúčastníte propagačnej akcie, ako je napríklad registrácia produktu na predĺženie záruky, vytvoríme v našej databáze váš profil. Všetky Osobné údaje, ktoré následne poskytnete, napríklad pri nákupe alebo pri kontaktovaní zákazníckej linky, budú rovnako uložené k vášmu profilu. Právnym základom pre toto spracovanie je článok 6, odstavec 1, písmeno b GDPR, pretože je to nevyhnutné na splnenie zmluvy.

Tyto Osobní údaje budeme uchovávat po dobu platnosti našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi nedojde k žádným transakcím nebo kontaktům zákaznického centra po dobu 3 let, pak Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá, abychom je uchovávali po delší dobu.

2.2.3. Prihlásenie k odberu e-mailového newslettera & analýza využitia newslettera

a) Pokiaľ sa prihlásite k odberu nášho e-mailového newslettera, použijeme vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli so súhlasom, aby sme vám zasielali e-mailový newsletter. Ak sa chcete prihlásiť k odberu, musíte poskytnúť svoju e-mailovú adresu. Akékoľvek ďalšie údaje budú poskytnuté celkom dobrovoľne a budú slúžiť na to, aby sme vás mohli prostredníctvom newslettera lepšie osloviť a ponúknuť vám obsah neswlettera podľa vášho záujmu. Newslettery budú obsahovať aktuálne novinky a informácie o našich produktoch rovnako ako všeobecné rady a informácie týkajúce sa našich produktov. Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas v zmysle článku 6, odstavca 1, písmeno a GDPR.

Tieto Osobné údaje budeme uchovávať (i) dovtedy, kým sa z odberu e-mailového newslettera neodhlásite (ii) počas maximálne 18 mesiacov, pokiaľ ste neotvorili žiadny newsletter. Potom vaše osobné údaje zmažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ nám zákon neukladá, aby sme ich uchovávali dlhšiu dobu.

Súhlas so zasielaním e-mailového newslettera môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov a s okamžitou platnosťou. Odhlásiť sa môžete pomocou odkazu na odhlásenie v spodnej časti našich e-mailových newsletterov alebo pomocou nášho kontaktného formulára.

b) Analýza využitia newslettera - Neustále sa snažíme vylepšovať naše služby. Z tohto dôvodu uskutočňujeme vyhodnotenie rozosielania e-mailových newsletterov, napríklad či zadané e-mailové adresy existujú, či bol newsletter otvorený, ktoré odkazy newslettera boli použité a či došlo k odpovedi alebo k vráteniu ((automatická) odpoveď, chybová správa atď.). Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas v zmysle článku 6, odstavca 1, písmeno a GDPR.

Tieto Osobné údaje budeme uchovávať počas 2 rokov. Potom vaše osobné údaje zmažeme alebo anonymizujeme, pokiaľ nám zákon neukladá, aby sme ich uchovávali dlhšiu dobu.

 2.3.Súhlas neplnoletých osôb - osoby mladšie ako 16 rokov nám nemôžu poskytnúť žiadne Osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu ich rodiča alebo opatrovníka. .

 2.4. Pokiaľ súhlasíte: právo odvolať súhlas. Tam, kde je váš súhlas právnym základom pre spracovanie vašich Osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich Osobných údajov pred odvolaním.

3. Ako zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami

Vaše Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám iba v nasledujúcich prípadoch:-

 • našim pridruženým spoločnostiam v rámci Spectrum Brand Group pre potreby prevádzky týchto webových stránok
 • našim dodávateľom alebo poskytovateľom služieb, ako napríklad poskytovateľovi služieb zákaznického centra alebo našim distribučným partnerom v súvislosti s vašim používaním týchto webových stránok
 • našej PR agentúre uvedenej ako tlačový hovorca na vybavovanie požiadaviek súvisiacich s tlačov
 • našim IT agentúram, ktoré nám poskytujú IT služby a ktoré spracovávajú takéto údaje výhradne v súvislosti s týmito službami (napríklad hosting, IT správa a podpora, systém na odosielanie e-mailového newslettera)
 • v prípade, že predáme akýkoľvek obchodný majetok, môžu byť Osobné údaje našich zákazníkov zdieľané potenciálnemu kupcovi;;
 • našim procesuálnym a právnym poradcom;
 • našim marketingovým agentúram v závislosti na vašich marketingových preferenciach;
 • súdom, rozhodcovským orgánom, subjektom zaoberajúcim sa predchádzaním podvodom, výkonným orgánom, regulačným orgánom alebo právnym zástupcom, ak je to nevyhnutné a dodržanie zákonov alebo na zriadenie, výkon alebo obranu práv alebo právnych nárokov;
 • a akokoľvek inak, pokiaľ k tomu máme váš súhlas alebo nám to umožňuje zákon.

Pokiaľ najímame iné spoločnosti, aby v našom mene vykonávali spracovanie Osobných údajov a za týmto účelom im odovzdávame vaše osobné údaje, od týchto spoločností budeme vyžadovať, aby chránili vaše Osobné údaje a aby ich používali iba na účel, ktorý je uvedený v dohodách s týmito spracovateľmi.

V prípadoch, kde máme, v závislosti na vašej indikovanej lokalite, odovzdať vaše údaje do štátov mimo EU/EEA, odevzdáme Osobné údaje externým príjemcom v týchto krajinách iba v prípade, že má príjemca dostatočné záruky ochrany údajov v súlade so zákonom ako je napríklad EU Standard Contractual Clauses alebo je certifikovaný v programe “Privacy Shield”.

Ďalšie informácie, napríklad kópie príslušných záruk, o ochranných opatreniach zavedených v súvislosti s konkrétnymi prevodmi si môžete vyžiadať na dsr@eu.spectrumbrands.com.

4. Vaše práva týkajúce sa vašich Osobných údajov

Ak sú splnené určité požiadavky, máte nasledujúce práva:

 • požiadať o prístup k Osobným údajom, ktoré o vás spracovávame;
 • požiadať o opravu vašich Osobných údajov;
 • požiadať o zmazanie vašich Osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracovania vašich Osobných údajov;
 • požiadať o zaslanie vašich Osobných údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte (právo na prenositeľnosť údajov);
 • zrušiť akýkoľvek budúci súhlas s budúcim účinkom;
 • nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania.

V prípade uplatnenia svojich práv nás môžete kontaktovať:

Spectrum Brands (UK) Ltd DSR Request Regent Mill

Fir Street Failsworth Manchester M35 0HS

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 161 947 3000

Fax: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami.

5. Cookies

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich zásadách týkajúcich sa cookies, kliknite sem a prečítajte si naše pravidlá týkajúce sa cookies.

6. Bezpečnosť údajov

Snažíme sa uchovávať vaše Osobné údaje s využitím všetkých dostupných technických a organizačných možností tak, aby sme zabránili prístupu tretích strán.

Všetky Osobné údaje sú uložené na serveroch s tými najvyššími bezpečnostnými štandardmi, aby sme zabránili pokusom tretích strán získať prístup.

7.Náš správca Osobných údajov

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu spracovania vašich Osobných údajov, kontaktujte nášho správcu Osobných údajov na gdpr@eu.spectrumbrands.com

8. Vaše právo podať sťažnosť

Pokiaľ si myslíte, že nami uskutočňované spracovanie Osobných údajov porušuje zákony na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

© Spectrum Brands Inc, September 2020

Upozorňujeme, že kliknutím na toto tlačidlo opustíte webové stránky značky Remington a budete presmerovaní priamo na webové stránky nášho obchodného partnera Convar Deutschland GmbH!

Tam nájdete široký výber náhradných dielov značky Remington.